Experimental FV3 Model Fields

Model: FV3    Area: Global    Date: 23 Jun 2018 - 00Z


Model:  
Domain:  
Date:  


  All
times
Loop Valid Time  
 Sat 
00
 Sat 
06
 Sat 
12
 Sat 
18
 Sun 
00
 Sun 
06
 Sun 
12
 Sun 
18
 Mon 
00
 Mon 
06
 Mon 
12
 Mon 
18
 Tue 
00
 Tue 
06
 Tue 
12
 Tue 
18
 Wed 
00
 Wed 
06
 Wed 
12
 Wed 
18
 Thu 
00
 Thu 
06
 Thu 
12
 Thu 
18
 Fri 
00
 Fri 
06
 Fri 
12
 Fri 
18
 Sat 
00
 Sat 
06
 Sat 
12
 Sat 
18
 Sun 
00
 Sun 
06
 Sun 
12
 Sun 
18
 Mon 
00
 Mon 
06
 Mon 
12
 Mon 
18
 Tue 
00
all fields      000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  all fields
10m wind  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  10m wind
80m wind speed  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  80m wind speed
skin temp  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  skin temp
2m temp  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  2m temp
2m temp - skin temp  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  2m temp - skin temp
2m dew point  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  2m dew point
precipitable water  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  precipitable water
6h acc precip    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  6h acc precip
TL-ensemble 6h precip    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  TL-ensemble 6h precip
total acc precip    006                                                                                total acc precip
12h total acc precip                                                                                       12h total acc precip
24h total acc precip                                                                                       24h total acc precip
snow water equiv  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  snow water equiv
6h acc snowfall    006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  6h acc snowfall
total acc snowfall                                                                                       total acc snowfall
12h total acc snowfall                                                                                       12h total acc snowfall
24h total acc snowfall                                                                                       24h total acc snowfall
MSLP  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  MSLP
925mb temp  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  925mb temp
850mb temp  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  850mb temp
850mb wind  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  850mb wind
850mb wind mag  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  850mb wind mag
850mb rh  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  850mb rh
850-500mb mean rh  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  850-500mb mean rh
rh with respect to pw                                                                                       rh with respect to pw
700mb temp  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  700mb temp
700mb vvel  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  700mb vvel
500mb temp  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  500mb temp
500mb height  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  500mb height
500mb vort  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  500mb vort
250mb wind  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  250mb wind
250mb wind mag  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  250mb wind mag
25mb wind                                                                                       25mb wind
25mb wind mag                                                                                       25mb wind mag
20mb wind  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  20mb wind
20mb wind mag  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  20mb wind mag
10mb temp  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  10mb temp
10mb wind  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  10mb wind
10mb wind mag  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  10mb wind mag
5mb wind  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  5mb wind
5mb wind mag  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  5mb wind mag
cloud top height                                                                                       cloud top height
ceiling                                                                                       ceiling
integrated cloud condensate                                                                                       integrated cloud condensate
sensible heat net flux      012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  sensible heat net flux
latent heat net flux      012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  latent heat net flux
downward SW radiation flux      012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  downward SW radiation flux
downward LW radiation flux      012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  downward LW radiation flux
upward SW radiation flux      012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  upward SW radiation flux
upward LW radiation flux      012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  upward LW radiation flux
olr flux (top of atmosphere)      012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  olr flux (top of atmosphere)
ozone mixing ratio                                                                                       ozone mixing ratio
integrated ash                                                                                       integrated ash
vert avg ash (sfc-20kft)                                                                                       vert avg ash (sfc-20kft)
vert avg ash (20-35kft)                                                                                       vert avg ash (20-35kft)
vert avg ash (35-50kft)                                                                                       vert avg ash (35-50kft)
integrated black carbon                                                                                       integrated black carbon
integrated organic carbon                                                                                       integrated organic carbon
integrated fine dust                                                                                       integrated fine dust
integrated sulfate                                                                                       integrated sulfate
aerosol optical depth                                                                                       aerosol optical depth
PM 2.5                                                                                       PM 2.5
potential Temp at PV=2                                                                                       potential Temp at PV=2
pressure at PV=2  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  pressure at PV=2
wind at PV=2  000   006   012   018   024   030   036   042   048   054   060   066   072   078   084   090   096   102   108   114   120   126   132   138   144   150   156   162   168   174   180   186   192   198   204   210   216   222   228   234   240  wind at PV=2